Etusivu / Sociopolis / tutkimus / Osaamiskartoitus

Sosiaalialan perus- ja erityisosaamisen tarve ja paikka - selvitys

 osaaminen_banneri2.jpg

Sociopoliksessa tehdään selvitystä Lapin alueen sosiaalialan perus- ja erikoisosaamisen tarpeesta ja paikasta. Tavoitteenamme on tuottaa uutta tietoa sosiaalialan osaamisesta, sen tilasta ja tulevaisuudesta. Tätä tietoa käytetään sosiaali- ja terveysalan palvelurakenneuudistuksen tukena sekä koulutusorganisaatioiden koulutustarjonnan kehittämisessä.

Olemme kiinnostuneita kuulemaan nimenomaan työntekijätason sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien/sosiaaliohjaajien näkökulmia sekä kuntasektorilla, kolmannella sektorilla että yksityisten palvelutuottajien keskuudessa.

Lähestymme alueemme toimijoita vuoden 2015 lopussa ja vuoden 2016 alkuaikana tavoitteena tarjota kaikille sosiaalialan korkeakoulutetuille osaajille mahdollisuus osallistumiseen. Osallistuminen tapahtuu sähköiseen kyselyyn vastaamisen ja ryhmähaastattelujen kautta.

Ota ihmeessä yhteyttä, mikäli asia herättää kiinnostusta! 

Tarja Kemppainen
tutkimuspäällikkö
Lapin yliopisto
tarja.kemppainen@ulapland.fi
040 484 4219

Heli Arola lehtori Lapin ammattikorkeakoulu heli.arola@lapinamk.fi 040 775 2470 

 

Asta Niskala
kehittämispäällikkö
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
asta.niskala@poskelappi.fi
040 595 2388