Sociopolis tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen välityksellä. Yhteistyön muodoista ovat esimerkkeinä työharjoittelu, opinnäytetyöt, järjestötapahtumat ja -esittelyt sekä kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen opetuksessa.

Lue lisää yhdistyksen oppilaitosyhteistyöhankkeesta