Pohjoista valoa

Esittely / Laatu / Seuranta ja ohjaus
A A A

Laatutyön seuranta ja ohjaus


Laatutyön seuranta ja kokonaisarviointi tapahtuu konsernin johtoryhmän tekemässä katselmoinnissa sopimuskauden lopussa. Katselmointiin toimitetaan korkeakoulujen ja yhteisten yksikköjen ja palveluiden itsearvioinnit, jotka sisältävät sovitut palaute- ja arviointitiedot.

Johtoryhmä priorisoi koko korkeakoulukonsernin kannalta tärkeimmät kehittämiskohteet seuraavalle sopimuskaudelle.

Laadunhallinta konkretisoituu laatua varmistaviksi toimenpiteiksi tulossopimuksissa ja toimintasuunnitelmissa osana korkeakoulujen ja yhteisten yksikköjen suunnittelu- ja seurantajärjestelmää.