Pohjoista valoa

Johtoryhmä

Johtoryhmä johtaa konsernin strategisen kehittämisen valmistelua ja toimeenpanoa. Johtoryhmän tehtävänä on panna toimeen strategiaryhmässä sovitut, konsernin yhteiset strategiset linjaukset, sekä esittää linjauksia konsernin taloudesta, yhteistyön muodoista ja toteutuksesta sihteeristön esityksestä.

Konsernin johtoryhmän jäsenet

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Martti Lampela.

Mauri Ylä-Kotola; rehtori, Lapin yliopisto
Jukka Mäkelä; vararehtori, Lapin yliopisto
Reijo Tolppi; vararehtori, Lapin ammattikorkeakoulu

Esittelijät

Kaj Kostiander, innovaatioasiat
Markku Tarvainen, muut asiat
Olli Tiuraniemi, LUC-viestintä

sihteeri

Markku Tarvainen

Asiantuntijajäsenet

Raimo Väyrynen
MarkkuSalomaa
Tero Nissinen
Esko Lotvonen

Mikäli johtoryhmän jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, hänen tilallaan kokoukseen osallistuu hänelle nimetty varajäsen.

Tarvittaessa johtoryhmä kutsuu kokouksiin kuultavaksi ulkopuolisia asiantuntijoita.

Seuraava kokous

Johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran
Rovaniemellä