Pohjoista valoa

Esittely / Organisaatio / Neuvottelukunta
A A A

Neuvottelukunta

Lapin korkeakoulukonserniin kuuluvilla Lapin ammattikorkeakoululla ja Lapin yliopistolla on yhteinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää Lapin korkeakoulukonsernin ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, konsernin kokonaisuuden vahvistamista sekä siihen kuuluvien korkeakoulujen kehittämistä ja yhteistyötä. Erityisesti neuvottelukunnan tehtävänä on tuoda Lapin korkeakoulukonsernin käyttöön alueen muiden toimijoiden näkemykset konsernin kehittämiseksi.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina konsernin korkeakoulujen toimialojen, Lapin elinkeinoelämän ja alueen muiden keskeisten toimijoiden sekä kulttuurielämän tuntemus. Kokoonpanossa otetaan huomioon alueellinen edustavuus ja tasa-arvo.

Neuvottelukunnan työtapa

Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmä informoi neuvottelukuntaa strategisen tason hankkeista, kehittämisesityksistä ja muista periaatteellisesti tärkeistä asioista ja pyytää neuvottelukuntaa lausumaan niistä kantansa ennen Lapin korkeakoulujen strategiaryhmän käsittelyä.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaa konsernin sihteeristö ja tarvittaessa lisäksi puheenjohtajan kutsumat muut korkeakoulujen virkamiehet.

Neuvottelukunta kokoontuu vuoroperiaatteella kussakin konsernin korkeakoulussa.

Neuvottelukunnan jäsenet

Toimikaudella 1.1.2014 - 31.12.2016 neuvottelukunnan jäsenet ovat seuraavat:

Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy (puheenjohtaja)
Paula Aikio-Tallgren, puheenjohtaja, Lapin yrittäjät ry
Eija Ailasmaa, hallituksen varapuheenjohtaja, Solidium Oy
Jukka Jokinen, toimitusjohtaja, BRP Finland Oy 
Taija Jurmu, varatoimitusjohtaja, Lapin kauppakamari
Eija Koivuranta, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Seppo Lehto, pelastusylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto
Anna Mäkelä, kunnanjohtaja, Kittilän kunta
Klemetti Näkkäläjärvi, puheenjohtaja, Saamelaiskäräjät
Johanna Ojala-Niemelä, kansanedustaja, eduskunta
Rauno Posio, hallituksen puheenjohtaja, Lapland Safaris Group Oy
Mika Riipi, maakuntajohtaja, Lapin liitto
Reijo Ruokanen, päätoimittaja, Talouselämä, Talentum Oyj
Pirkko Saarela, ylijohtaja, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Martti Varmola, aluejohtaja, Metsäntutkimuslaitos
Juha Ylimaunu, Vice President, Outokumpu Oyj


Seuraava kokous