Pohjoista valoa

Esittely / Strategia / Strategian asema, toimeenpano ja seuranta
A A A

Strategian asema, toimeenpano ja seuranta

Lapin korkeakoulukonsernin strategia muodostaa yliopisto- ja korkeakoulutoimintaa ohjaavien strategioiden kanssa vahvan ja toisiaan täydentävän kokonaisuuden.

Strategian toteuttamiseksi laaditaan työsuunnitelma. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain.