Alueen tarpeet huomioivaa innovaatio-ohjelmaa ryhdytään toteuttamaan ideoita jakaen, monialaisesti ja konkreettisin keinoin.

Käynnissä on monta mielenkiintoista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojektia. Innovaatioita syntyy ja innostus on käsin kosketeltavaa.

Kansainvälisen maakunnan menestys perustuu yhteistyöhön, monialaiseen tietotaidon jakamiseen, kasvaneeseen osaamiseen ja strategiseen kehittämiseen