Lapin korkeakoulukonsertti - LUC blogi

LUC opintopolkujen ja opintojen sisältöjen kehittäminen - Mitä hyötyä tästä on?

16.1.2019 14:00

Aika usein meiltä LUC opintopolkujen ja yhteisten opintojen kehittämisen parissa työskenteleviltä on menneen vuoden aikana kysytty, mitä hyötyä tästä on? Kysymykseen ei ole yksinkertaista ja kaikille sopivaa vastausta.

Aika usein meiltä on menneen vuoden aikana kysytty otsikon mukaisesti, mitä hyötyä tästä on? Kysymykseen ei ole yksinkertaista ja kaikille sopivaa vastausta.

Jos kysyjä on opiskelija, voimme kyllä taata, että LUC-opinnoista saa uusia näkökulmia ja osaamista opintoihin tai jo niiden aikana häämöttävää työelämää varten. Tämän kaltaista on myös pääosin ollut opinnoista annettu palaute. Opiskeluryhmät koostuvat hyvin erilaisista opiskelijoista, jolloin erilaiset näkemykset ovat luonnollisesti läsnä. Harva meistä työskentelee täysin homogeenisessä työpaikassa, jossa kaikilla olisi sama koulutustausta ja työtehtävä. Toisaalta taas korkeakouluissamme on kolmatta kymmentä eri opiskeltavaa tutkintoa, joten LUC-opintojen hyödyt ja edut sekä opinnot eivät voi olla kaikkien opintosuunnitelmiin täydellisesti sopivia. Vahvuutemme on kuitenkin se, että meillä on paljon vaihtoehtoja, joista voi etsiä sopivaa tarjontaa sekä valita omaa osaamista ja tulevaa työelämäasemaa edistäviä opintoja.

Lapin AMKin kuraattorit sekä korkeakoulujen yhteinen korkeakouluopintojen ohjaaja ovat tarpeen huomatessaan tarttuneet haasteeseen omalta osaltaan ja avanneet verkossa toteutettavat niin kutsutut hyvinvointiopinnot kaikille korkeakouluyhteisömme opiskelijoille. Esiintymisjännityksen tai oman tulevaisuuteen liittyvä kysymykset ja epävarmuustekijät sekä opintojen sujuva eteneminen ovat molemmissa korkeakouluissa asioita, joiden kanssa moni opiskelija opintojensa aikana painii.

Ilmoittautuneiden määrät yksittäisille opinjaksoille kertovat opiskelijoiden tarpeesta ja halusta laajentaa osaamista. Suosituimpia opintoja yliopistossa on Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille ollut jo pitkään kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian perusopinnot. Ammattikorkeakoulun puolelta taas uudemmat tulokkaat, kuten Sijoitustoiminta sekä Greencare - opinnot ovat olleet suosittuja, ja yliopisto-opiskelijoille varatut paikat ovat täyttyneet nopeasti.

Mikäli yhteistyön hyötyjen tiedustelija on henkilökunnan jäsen, vastaus on varmasti myös riippuvainen siitä, mitä ja missä työtänsä tekee. Lähtökohtaisesti näemme, että tämä LUC-opintotarjotin ja siihen osallistuminen antavat kunkin alan opettajille myös mahdollisuuden kohdata erilaisia opiskelijoita eri aloilta, jolloin voisi ajatella, että keskustelut ovat entistä hedelmällisempiä ja tarkastelevat opiskeltavia asioita eri suunnista. Vastavuoroisuus avaa myös alan opiskelijoille mahdollisuuksia valita opintoja. LUC-yhteistyön rakentaminen voi kietoutua myös omien opetusmetodien ja –tapojen muutokseen, joka vaatii aina opettajalta itseltäänkin uuden oppimista ja itsensä kehittämistä sekä luovuutta. Tämä merkitsee myös luopumista ja uuden rakentamista. Opetuksen kehittäminen ei ole aina tutkimukseen orientoituvassa yhteisössä tärkein kehityskohde. Ymmärrettävästi myöskään tutkijaksi itsensä identifioiva ei välttämättä koe sitä oman työnsä kannalta kovin oleelliseksi. Opiskelijoiden keskuudessa rohkeasti opetustaan kehittäviä luennoitsijoita, lehtoreita ja tutkijoita on aina arvostettu.

Uskomme, että yhteisissä tapaamisissa tutustumme eri alojen osaajiin (omankin korkeakoulun sisällä) ja voimme yhdessä tehdä esimerkiksi hankkeita tai vaikka opintojaksoja, joissa yhdistyy monipuolisesti molempien vahvuudet erityisellä tavalla. Tästä hyvänä esimerkkinä on useana kesänä järjestetyt kesäpeliopinnot, joihin on ollut osallistujia molemmista korkeakouluista. Opiskelijat ovat pitäneet kovasti kesäpeliopinnoista ja antaneet hyvää palautetta opintosisältöistä sekä oppimistaan geneerisistä työelämätaidoista, kuten ryhmädynamiikasta ja erilaisiin työskentelytapoihin tutustumisesta.

Olemme myös havainneet, että opiskelijat arvostavat tuutor-opettajiltaan ja muilta opettajilta sekä opiskelijatuutoreiltaan saamaansa tukea ja kokevat sen vievän heitä eteenpäin kohti työelämää. Voimme vastata yhdessä muuttuvan työelämän paineisiin myös ahotoinnin kautta, mikäli uskallamme entistä rohkeammin tunnustaa ja tunnistaa uudenlaista osaamista sekä oppia korkeakoulujemme sisällä tutkintojemme laajassa kattauksessa.

Korkeakoulujen uusia rahoitusmalleja tarkasteltaessa on aiheellista todeta, että erityisesti valmistumisen nopeus on merkittävässä roolissa tulevassa rahoituksessa. Myös LUC-opinnoilla voidaan yhdessä tuutoroinnin kautta vaikuttaa valmistumisen nopeuteen joutuessamme kilpailemaan jaettavista valtionosuusrahoista. Mikäli saamme lisättyä valmistumisia ja opintopistekertymiä vaikutamme suoraan toimintamme resursseihin, niiden vahvistumiseen ja myönteiseen tulevaisuuteen.

Uskomme, että vuoden 2019 aikana tutustumme korkeakouluyhteisömme sisällä toinen toisiimme entistä paremmin ja samalla huomamme, kuinka yhdessä tehden olemme vahvempia kuin yksin yrittäen. Meillä on Lapin korkeakouluyhteisössä paljon eri aloja, joiden osaamisessa yhteistyöllä ja vahvuuksiamme kehittämällä ja jakamalla löydämme varmasti uutta ja merkityksellistä näkökulmaa niin opetukseen kuin myös TKI-toimintaa. Olemme väistämättä yhdessä enemmän kuin erikseen.

Kaisa Lammi ja Laura Yli-Nampa
LUC opintopolut ja yhteiset opinnot -projekti


Kommentit

Lisää kommentti
Riitta Rissanen 18.1.2019 18:58
Kiitos.
Hyvä kirjoitus. Yhdessä olemme enemmän ja vahvistumme. Opiskelijoiden osaaminen, opintopolut keskiössä. Diversiteetistä voimaa oppimiseen, tutkimukseen ja TKI toimintaan.
Lapin korkeakoulukonserni logo Korkeammalle
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK