Lapin korkeakoulukonsertti - LUC blogi

Luova edelläkävijä – Vastuullinen arktinen korkeakouluyhteisö

27.8.2019 14:00

Lapin korkeakoulukonsernin yhteinen strategiatyö jalostui korkeakoulujen ylimmän johdon ja hallitusten puheenjohtajiston tulevaisuustyöpäivässä 9.8.2019.

Lapin korkeakoulut – yliopisto ja ammattikorkeakoulu – valmistautuvat uuteen opetus- ja kulttuuriministeriön sopimuskauteen 2021-2024. Sen ytimessä on korkeakoulujen yhteinen Lapin korkeakoulukonsernin strategia 2030 (LUC- strategia). Yhteistä strategiaa on valmisteltu viimeisen vuoden aikana mm. painoalatyöryhmissä, joihin on osallistunut yli 200 yliopiston tai ammattikorkeakoulun asiantuntijaa. Strategiatyötä on ohjannut OKM:n Korkeakouluvisio 2030, molempien korkeakoulujen hallitusten yhteisseminaarit, nykyisten strategioiden lähtökohdat sekä sidosryhmäkyselyn tulokset, henkilöstö- ja opiskelijatilaisuudet/-kyselyt ja johdon työpajat.

LUC- korkeakoulukonsernin strategia hyväksytään molempien korkeakoulujen hallituksissa vuoden 2019 loppuun mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön sopimusneuvottelut käydään keväällä 2020 ja näissä neuvotteluissa korkeakoulujen strategisilla valinnoilla, uudistumiskyvyllä ja tulevaisuusorientaatiolla on tärkeä rooli konsernin, sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun toiminnassa.

Tahtotilana vastuullinen arktinen korkeakouluyhteisö

Lähetimme 16.8.2019 opetus- ja kulttuuriministeriölle korkeakoulukonsernin strategiset valinnat ja vision vuodelle 2030 (Kuva). Se on perusta strategian johtamiselle sekä tarkempien sisältöjen, toimintatapojen ja resurssien määrittelylle yhteisöllisessä ja keskeisiä sidosryhmiä osallistavassa ohjelmavalmistelussa.

tahtotila ja strategiset valinnat

Kuva: Lapin korkeakoulukonsernin strategia 2030.

LUC-strategia 2030 perustuu seuraavaan tahtotilakuvaukseen:

Lapin korkeakoulukonserni on kansallisesti ja kansainvälisesti johtava arktisen tutkimuksen ja osaamisen toimija ja edelläkävijä. Se on kahden korkeakoulun yhteisö, jonka erikoisosaaminen kohdistuu arktiseen globaaliin vastuullisuuteen, kestävään matkailuun sekä tulevaisuuden palveluihin ja etäisyyksien hallintaan. Se luo uutta tietoa ja osaamista arktisen alueen hyvinvoinnille ja toimintaedellytyksille ja vahvistaa toimijoiden ja yhteisöjen vastuullisuutta. Kansalliset ja kansanväliset arktisen osaamisen verkostot edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Lapin korkeakouluyhteisö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Se tarjoa opiskelijoille innostavan opiskeluympäristön, jossa digitaaliset ratkaisut, työ- ja elinkeinoelämän yhteydet sekä osallisuus koulutus- ja tutkimusverkostoihin ovat olennainen osa opintoja.

Strategiset valinnat

Strategiset valinnat luovat kilpailuetua sekä yliopistolle että ammattikorkeakoululle. Ne vahvistavat meitä konsernina ja korkeakouluyhteisönä ja myös erottavat yliopiston ja ammattikorkeakoulun muista suomalaisista korkeakouluista koulutuksessa, tutkimuksessa sekä TKI- toiminnassa.

1. Globaali arktinen vastuu - Global Arctic responsibility
Tavoitteena on arktisen ympäristön sosiaalisten, tuotannollisteknologisten ja ekologisten muutosten tunnistaminen ja hallinta sekä ratkaisut kestävän kehityksen varmistamiseksi.

2. Kestävä matkailu - Sustainable tourism
Tavoitteena on arktisen matkailun ekologisten, yhteisöllisten ja taloudellisten vaikutusten tunnistaminen, ennakointi ja hallinta sekä ratkaisut vastuullisen toiminnan tukemiseksi.

3. Tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta - Future services and reachability
Tavoitteena on tulevaisuuden palvelutarpeiden tunnistaminen, palveluratkaisujen muotoilu ja kehittäminen palveluiden saavutettavuuden, tasa-arvoisen koulutuksen ja hyvinvoinnin toteutumiseksi harvaan asutuilla alueilla.


Strategisten valintojen tavoitteiden saavuttaminen perustuu kummankin korkeakoulun erityisosaamiseen ja asiantuntijuuteen sekä niiden kehittämiseen.

Strategian mahdollistajat

LUC2030 strategian toteuttaminen ja johtaminen ovat prosessi. Ennen kaikkea strategia on sitä, mitä teemme arjessa vision saavuttamiseksi ja valintojen konkretisoitumiseksi. Strategia toteutuu ja mahdollistuu jokapäiväisessä työssämme ja johtamisessa.

LUC strategiassa olemme tunnistaneet seuraavat mahdollistajat, jotka ovat perusta strategian ja sen toimeenpanon onnistumisessa:

  • Kansalliset ja kansainväliset verkostot 
  • Hyvinvointi ja yhteisöllisyyden tukeminen 
  • Koulutuksen kehittäminen 
  • Osaamisen uudistaminen ja rakenteiden vahvistaminen

Lapin korkeakoulukonsernin strategia viimeistellään syksyn aikana. Kun strategia on vahvistettu sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun hallituksessa, käynnistetään osallistava strategisten valintojen ja niiden mahdollistajien toimeenpano-ohjelmien laadinta. Ohjelmien kautta strategia muuntuu arjen työn hallituiksi muutoksiksi.

Strategia merkitsee myös valintoja, muutosta ja merkityksellistä työtä. Kaikessa tässä keskeistä on yhteisöllisyyden vahvistaminen, avoin ja vuorovaikutteinen viestintä ja johtaminen.

Onnistuessamme strategia parantaa toimintamme laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Se antaa meille voimaa, ja luo uusia mahdollisuuksia saavuttaa kunnianhimoinen visiomme ”Luova edelläkävijä – vastuullinen arktinen korkeakouluyhteisö”.

 

Rovaniemellä 26.8.2019

Riitta Rissanen
Lapin ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtajaKommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja

Lapin korkeakoulukonserni logo Korkeammalle
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK