Lapin korkeakoulukonsertti - LUC blogi

Uudistumisen polulla – uusi yhteinen LUC Tietohallinto ja IT-palvelut

28.8.2018 14:00

Lapissa on yli kymmenen vuotta tehty menestyksekästä sopimuspohjaista yhteistyötä korkeakoulujen IT-palveluiden tuotannossa. Nyt olemme ottamassa seuraavaa strategista kehitysloikkaa, kun Lapin ammattikorkeakoulun sekä Lapin yliopiston yhteinen Tietohallinto ja IT-palvelut aloittavat vuoden 2019 alussa.

Tieto- ja viestintäteknologian kehittymisen vauhti haastaa niin yritysten ja organisaatioiden johdon, henkilöstön kuin myös it-ammattilaisetkin. Digitalisaatio on nopeasti levittäytynyt tietointensiivisten organisaatioiden perustehtäviin. Se mahdollistaa uusia toimintatapoja sitä mukaa kuin mobiliteetti ja informaatio lisääntyvät, pilviteknologiat yleistyvät, sosiaalinen media muuttaa vuorovaikutusta ja analytiikan sekä tekoälyn mahdollisuudet mullistavat palveluitamme.

Kaikkia aloja läpileikkaava digitalisaatio on tehnyt kehittämis- ja tietohallinto-osaamisesta entistä merkityksellisempää kaikissa organisaatioissa. Digitalisaation tavoitteena on uudistaa sekä toimintatapoja että sisäisiä prosesseja ja sähköisiä palveluita uutta teknologiaa hyödyntämällä. Kyse on isosta oivalluksesta, miten omaa toimintaa voidaan radikaalistikin muuttaa tieto- ja viestintäteknologian avulla. Tietohallinto ja IT-palvelut toimii organisaation johdon ja ydintoimintojen tukena niin muutosten suunnittelussa kuin toteuttamisessakin.

Meillä Lapissa on yli kymmenen vuotta tehty menestyksekästä sopimuspohjaista yhteistyötä IT-palveluiden tuotannossa Lapin korkeakoulukonsernin IT-palvelualueen puitteissa. Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) ovat yhdessä tuottaneet opetuksen, tutkimuksen sekä TKI-palveluiden tarvitsemia ICT-palveluita ja kehittäneet yhteisiä palveluita sekä infrastruktuuria. Nyt olemme ottamassa seuraavaa strategista kehitysloikkaa, kun Lapin ammattikorkeakoulun sekä Lapin yliopiston Tietohallinnon ja IT-palveluiden henkilöstö siirtyvät 1.1.2019 liikkeenluovutuksella yhteiseen organisaatioon. Pyrimme muutoksella vastaamaan entistäkin paremmin digitalisaation haasteisiin sekä rakentamaan yhdessä Lapin korkeakoulukonsernia.

Paljon työtä on jo tehty, mutta paljon on vielä edessäpäin. Lapin korkeakoulunkonsernin LUC2020-kehittämisohjelman Tietohallinto ja IT-palvelut –muutosprojekti käynnistyi vuoden 2018 tammikuun lopussa. Laatimassamme projektisuunnitelmassa asetimme tavoitteeksemme, että viemme toimintaamme kohti strategisempaa toimintaotetta ja saumatonta toiminnallista yhteistyötä. Nostimme tärkeäksi tavoitteeksemme myös työn mielekkyyden, työtyytyväisyyden ja työn sujuvuuden lisääntymisen, johon pyrimme toimintamme selkeällä organisoitumisella, selkeillä vastuilla sekä erityisesti henkilöstön osallistamisella.

Muutosprojekti näkyi Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston IT-henkilöstön osalta alkuvuonna muun muassa henkilökohtaisina haastatteluina tietohallintojohdon kanssa sekä useina yhteisinä toiminnan kehittämispäivinä. Haastatteluissa ja keskusteluissa nousi esille monia erilaisia ideoita ja huomioita toimintamme kehittämiseksi, mutta myös huolia ja pelkoa tulevasta. Muutos innostaa, mutta myös pelottaa meitä. Uskon, että osallistumalla muutoksen tekemiseen, syntyy myös omistajuutta muutoksen lopputuloksista.

Tämän takia me olemme valinneet muutoksemme eteenpäin viemisen menetelmäksi yhteissuunnittelun. Haluamme, että työyhteisömme pääsee vaikuttamaan oman arkensa muuttamiseen siten, että saamme aikaan työyhteisömme näkökulmasta parhaan mahdollisen tuloksen. Organisaation rakenne on syntynyt palvelemaan sitä, että ihmiset voisivat auttaa toisiaan suorittamaan yhteistä tehtäväämme tuloksellisemmin. Organisaation tarkoituksena on luoda siihen kuuluville ihmisille ympäristö, jossa oman osaamisen hyödyntäminen onnistuu paremmin.

Meillä kaikilla on ainutlaatuinen tilaisuus osallistua omalta osaltamme tämän muutoksen läpivientiin. Avoimuus, keskustelut ja erilaisten asioiden puntarointi yhdessä vievät meitä tällä tiellä eteenpäin. Pelottavistakin asioita saa ja tulee keskustella luottamuksen ilmapiirissä. Emme voi valita olosuhteita ja ongelmia, mutta voimme valita, miten kohtaamme ne. Tarkoituksenamme on, että tarvittavat päätökset tehdään yhteissuunnittelun pohjalta parhaalla käytettävissä olevalla ymmärryksellä, johon työyhteisömme kaikki jäsenet ovat osaltaan päässeet vaikuttamaan. Niinpä olemme yhdessä laatineet myös toimeenpanosuunnitelmat muutosten toteuttamiseksi sekä riskianalyysit riskien hallitsemiseksi.

Molempien korkeakoulujen hallitukset tekivät kesäkuussa liiketoimintapäätökset Tietohallinnon ja IT-palveluiden liikkeenluovutuksesta. Lapin ammattikorkeakoulun tietohallinnon ja IT-palveluiden henkilöstö siirtyy saman työnantajan palvelukseen Lapin yliopistolle. Tarkoituksemme on, että uusi Lapin korkeakoulukonsernin yhteinen Tietohallinto ja IT-palvelut organisaatio aloittaa 1.1.2019. Syksy tulee olemaan meille kiireistä aikaa ja tulemme jatkamaan henkilöstökeskusteluita yhteisen henkilöstösuunnitelman laatimiseksi. Ensi vuoden budjetointikin on jo käynnistynyt yhdessä.

Aikaisempi hyvä menestyksemme IT-palveluiden tuotannossa pohjautuu keskinäiseen luottamukseemme ja mutkattomaan yhteistyöhömme. Vaikka muutos on välillä myös pelottavaa, niin yhdessä menestymme varmasti!

Manu Pajuluoma
Lapin yliopiston tietohallintojohtaja


Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja

Lapin korkeakoulukonserni logo Korkeammalle
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK