Lapin korkeakoulukonsertti - LUC blogi

Vaiheittain - kymmenen ensimmäistä konsernivuotta

14.3.2018 17:00

”Lapin korkeakoulut vahvistivat yhteistyötään asettamalla Lapin korkeakoulujen strategiaryhmän. Sopimus ryhmän perustamisesta allekirjoitettiin 27.9.2007 Kemissä”.

Tällä Lapin yliopiston, Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen sekä niiden ylläpitäjäkuntayhtymien historiallisella päätöksellä asiallisesti perustettiin Lapin korkeakoulukonserni, vaikka korkeakoulukonserni –termi otetiin käyttöön vasta keväällä 2008. Konserniyhteistyö puolestaan käynnisti sekä maakunnallisesti että kansallisesti täysin uudenlaisen yhteistyövaiheen korkeakoulujen ja niiden ylläpitäjien välillä. Konsernin missioksi kirjattiin kaukonäköisesti kaksi edelleenkin konsernin kehittämistä ohjaavaa päämäärää: koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantaminen sekä lappilaisen korkeakoulutuksen turvaaminen.

Korkeakoulukeskeisestä toiminnasta huolimatta valmistelu tunnisti yhteistyön merkityksen korkeakoulusektoria laajempana asiana. Vuonna 2008 konserni esitti ministeriölle, että korkeakoulukonserni laajennetaan tulevaisuudessa kattamaan myös maakunnan toisen asteen toiminta ja kehittämistyötä jatketaan Lapin koulutuskonserni –tavoittein. Tähän ministeriöllä ei vielä 2008 ollut valmiutta.

Konsernin kehityksestä vuodesta 2008 tähän hetkeen voidaan tunnistaa neljä vaihetta.

Vuosina 2008-2011 luotiin sopimuksenvaraisen konsernin hallinnollinen ja toiminnallinen perusta. Rohkea yhteistyömahdollisuuksien etsintä ja hyödyntäminen synnyttvät muun muassa yhteisesti johdetun korkeakoulukirjaston, kolmen koulutusasteen yhteisen Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin, opinto-, IT- ja TKI-palvelutuotantoa koordinoivan palvelukeskuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä edistävän Innovaatio-ohjelman. Voimakkaan kehittymisen kaudella tehtiin myös korkeakouluosapuolten toiminnan päällekkäisyyttä vähentäneitä työnjakoratkaisuja.

Konsernin toimintaa ja kehittämistä vuosina 2012-2014 profiloi maakunnan ammattikorkeakoulujen yhteistyö. Konserni muodosti luontevan alustan valmistella alueen toimia opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulutoimintaan kohdentamiin koulutus- ja voimavaraleikkauksiin. Lapin vastaus ammattikorkeakoulujen olemassa oloa uhanneeseen kehitykseen oli vuoden 2014 alussa käynnistetty Lapin ammattikorkeakoulu Oy, joka otti vastuun Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen koulutustoiminnasta.

Konsernin toimijoiden vähentyminen ja uuteen tulossopimuskauteen valmistautuminen käynnisti konsernin tavoitteiden, toimintamallin ja tulosten arvioinnin sekä konsernin toiminnallisen perustan vahvistamisen vaiheen 2015-2016. Osapuolet sopivat opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa konsernin yhteistyön syventämisestä LUC 2020 –kehittämisohjelman muodossa. Sisällöllisen kehittämisen varmistamiseksi omistajien kesken sovittiin Lapin ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyistä, joilla Lapin ammattikorkeakoulun osake-enemmistö siirtyi Lapin yliopistolle.
Konsernin kehittämisen neljäs vaihe käynnistyi vuonna 2017. Tuolloin Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopistolle muodostui juridinen konsernisuhde. Syksyllä 2017 laadittu konsernistrategia ja sitä toimeenpaneva LUC 2020 kehittämisohjelma luo suunnan ja sisällön vaiheittain rakentuvan aidon konsernin substanssikehitykselle.

Entä seuraavat vaiheet ja vuodet? Vaikka ennustaminen ja erityisesti tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, edellä kuvattu päämäärätietoinen konsernikehitys ja rakentamista ohjaava ohjelma antaa mahdollisuuden hahmottaa, mitä konsernitulevaisuus tuo tullessaan.
Seuraavassa allekirjoittaneen henkilökohtainen näkemys Lapin korkeakoulukonsernista 2025: konsernin sisäinen opiskelijaliikkuvuus ja opiskelijatyytyväisyys ovat Suomen kärkeä

- tarjotaan ja suoritetaan merkittävä määrä yhteisiä, sovitulla työnjaolla toteutettavia konserniopintoja, joiden kehittämisestä ja tuottamisesta vastaa Konserniopintojen yksikkö.
- korkeatasoinen tutkimus- ja kehittämistoiminta painottuu konsernin strategiassa määritetyille painoaloille
- on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä instituutteja, joiden toiminnan vaikuttavuus on saavutettu toiminnan ja sisältöjen aidon uudelleenrakentamisen ja lainsäädännön tarjoamien mahdollisuuksien maksimaalisen hyödyntämisen kautta ja jossa 
- ydintoimintojen edellyttämien, tehokkaiden tukipalveluiden järjestämisestä vastaa Konsernipalveluiden yksikkö.    

Edellä näkemäni korkeakoulukonsernin eteen itse olen sitoutunut tekemään töitä. 

Löydätkö sinä tästä vision tai osatavoitteita, jotka tuovat sinut mukaan konsernin kasvavaan kehittäjäjoukkoon?

Ari Konu
Hallintojohtaja, Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMKin hallintojohtaja Ari Konu on ollut mukana Lapin korkeakoulujen yhteistyön kehittämisessä Lapin korkeakoulukonsernin alkuvaiheista lähtien. Ari on LUC 2020 kehittämisohjelmaa ohjaavan valmisteluryhmän puheenjohtaja.


Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja

Lapin korkeakoulukonserni logo Korkeammalle
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK