Konserniopintojen äärellä

20.3.2014 12:01

Lapin korkeakoulut kaatavat esteitä ja opiskelua rajoittavia tekijöitä konserniopintojen tieltä.

Merija Timonen toimii palvelupäällikkönä Lapin korkeakoulukonsernin palvelukeskuksen opetuksen- ja opiskelun tukipalveluista. Opetuksen tukipalvelut koostuvat erilaisista opiskelijoille tarjottavista palveluista niin yliopistossa kuin ammattikorkeakoulussa. Niihin sisältyy muun muassa opiskelijarekrytointiin kuuluvia palveluja, opetusta ja opiskelua tukevaa palvelua, sekä opiskelijan hyvinvointiin keskittyviä palveluita.

- Myös avoin korkeakouluopetus, sekä etä- ja verkko opetus kuuluvat opetuksen tukipalveluihin, Timonen toteaa.

Valtakunnallisesti kummallekin korkeakoulusektorille, niin ammattikorkeakoululle kuin yliopistolle, tulee paljon paineita valtiovallan suunnalta. Timonen kertoo, että molemmat sektorit valmistautuvat nyt VIRTA-viranomaistietovarantoon, jossa lähtökohtana on kummankin korkeakoulusektorin tiedontuottamisen saattaminen yhteiseen muotoon.

Tällä hetkellä molemmilla korkeakouluilla on ollut käytössään myös omat sähköiset hakujärjestelmänsä. Syksyllä edessä on kuitenkin muutos.

- Toinen tällainen valtakunnallinen projekti, viranomaistietovarannon ohella, on korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän muuttuminen. Syksyllä 2014 tulee voimaan yhteinen hakujärjestelmä ja siihen valmistautuminen on kummallakin sektorilla suuri ponnistus, Timonen kertoo.

Monipuolisen koulutuksen puolesta

Lapin korkeakoulukonsernin verkkosivuilla esiintyy opiskelijan näkökulmasta mielenkiintoinen konserniopinnot- termi Muu kehittäminen-sarakkeessa. Timonen valottaa kyseisen termin taustoja ja käyttöönottoa.

- Emme ole ottaneet termiä muualta käyttöön. Kyseessä on opetuksen ja tukipalveluiden itse koostama termi, jolla halutaan korostaa että korkeakoulujen opinnot ovat tarjolla molemmille korkeakouluille, Timonen sanoo.

Lapin yliopiston opiskelijalla ja Lapin ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus ottaa tutkintokokonaisuuteensa lisäopintoja toisesta korkeakoulusta. Esimerkiksi ammattikorkeakoulussa opiskeleva voi valita kursseja tutkintoonsa yliopiston puolelta. Vastaavasti yliopisto-opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa opintoja Lapin ammattikorkeakoulun kurssitarjonnasta. Konserniopintojen keskeisenä tarkoituksena on lisätä liikkuvuutta ja yhteistyötä korkeakoulujen välillä.

- Konserniopinnoilla katetaan kaikki mitä korkeakoulut tarjoavat. Lähtökohta on se miten opiskelija katsoo omaa opiskelusuunnitelmaansa. Sellaista mitä ei omasta korkeakoulutusta löydy on mahdollista ottaa toisesta korkeakoulusta, Timonen kertoo.

Timonen lisää vielä, että pääsääntöisesti kaikki koulutustarjonta mitä korkeakoulusta vain löytyy, kuuluu konserniopintojen piiriin. Harjoittelut ja opinnäytetyöt eivät kuitenkaan tähän sisälly.

- Konserniopinnot ovat tutkintoa täydentävää, lisäävää ja monipuolistavaa, Timonen toteaa.

Lapin malli edelläkävijänä


Timonen toivoo, että opiskelijat löytävät toisen korkeakoulun opintoja. Rajoittavia tekijöitä kampuksien välillä on pyritty murtamaan. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa käytettiin paljon etä- ja verkko-opiskelu mahdollisuuksia kurssien suorittamisessa. Timosen mukaan tämä mahdollisti esimerkiksi Rovaniemen seudun opiskelijoille helpomman mahdollisuuden osallistua kursseille. Mahdollisuus etäopintoihin on edelleen erityisessä asemassa Lapin ammattikorkeakoulussa.

- Näkisin, että tulevaisuudessa etä- ja verkko-opiskelu tulee lisääntymään korkeakouluissa. Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu tulee entistä tärkeämmäksi, Timonen toteaa.
Kysyttäessä konserniopintoihin toteuttamiseen liittyvistä haasteista Timonen muistuttaa että opiskelijoiden opiskeluluonteilla on eroa. Tutkintoon kannattaa sisällyttää opintoja, jotka tukevat tutkintoa. Korkeakoulujen välinen yhteistyö antaa paljon valinnanmahdollisuuksia opiskelijalla mutta myös vastuuta.

- Esimerkiksi jos opiskelija tekee sosiaalialaan liittyvää tutkintoa niin miten toisesta korkeakoulusta löytyvät sosiaalioikeudelliset tai muut käytännönkysymykset hyödyttäisivät kokonaisuutta. Mielenkiinto lähtee opiskelijasta miten hän haluaa täydentää omaa tutkintoaan, Timonen pohtii.

Opettajan ja opiskelijatuutorin näkökulmasta konserniopinnot antavat lisämahdollisuuden kannustaa opiskelijaa valitsemaan laajemmin opintoja muualtakin kuin pelkästään omasta koulutusohjelmasta.
Timonen uskoo, että tulevaisuudessa opintojen valitseminen korkeakoulujen välillä lisääntyy valtakunnallisesti. Lapissa käytössä oleva malli jossa mennään korkeakoulusektorien yli hyödyttää ennen kaikkea aluetta ja alueen palveluita.

Konserniopinnot

- Lapin korkeakoulukonsernin korkeakoulujen Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella toisen korkeakoulun opintoja
- Opintoihin haetaan LUC:n nettisivuilla olevilla sähköisillä lomakkeilla
- Opiskelijan tulee selvittää etukäteen opintojen hyväksiluku omaan tutkintoon.
- Ilman hyväksilukua peritään normaali avoimen opetuksen maksu.

Lisätietoja konserniopinnoista:

www.luc.fi/konserniopinnot

Merija Timonen
Palvelupäällikkö
Opetuksen tukipalvelut
040-7777 352
Merija.Timonen@ulapland.fi

LUC/VIESTINTÄ/J-EK
Lapin korkeakoulukonserni logo Korkeammalle
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK