Lapin korkeakoulujen ohjauskäytäntöjä kehitetään vahvuusperustaisesti

6.11.2019 7:00

Mukaan kehittämistyöhön toivotaan kaikki opetuksen ja ohjauksen parissa työskentelevät.

Lapin korkeakouluissa on syksyllä 2019 käynnistynyt ylipiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen ESR- rahoitteinen VAHTO-vahvuusperustainen tulevaisuusohjauksen kehittäminen -hanke.  VAHTO:ssa kehitetään Lapin korkeakouluihin tutkintoalasta riippumattomia, kaikkea opetusta ja opiskelua läpäiseviä ohjauskäytäntöjä. Kehittämistyö kohdistuu yhtäältä tulevaisuusohjauksen tapoihin ja –menetelmiin opetuksen ja ohjauksen tasolla, toisaalta yhteisiin toimintamalleihin koko LUC-konsernin tasolla.

Korkeakouluopiskelijoiden urapolut muodostuvat yhä useammin eri työnantajista ja eri työtehtävistä. Korkeakoulutettujen työelämätaidoissa korostuukin paitsi tutkinto, myös kyky tunnistaa ja hyödyntää omia vahvuuksia. Ohjauksen kehittämisen päämäärä on varmistaa, että Lapin korkeakoulujen opiskelijat saavat hyvät valmiudet löytää itselleen mielekkäitä tulevaisuuden työllistymispolkuja ja yhdistää opinnoissa muodostunut osaaminen henkilökohtaisiin vahvuuksiin. Korkeakouluihin tarvitaan ohjauskäytäntöjä, jotka tukevat opiskelijoiden orientoitumista monia mahdollisuuksia sisältävään tulevaisuuteen ja vahvuuksien tunnistamiseen.

Lapin korkeakoulujen yhteistä vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittämistyötä ovat toteuttamassa asiantuntijat; professori Satu Uusiautti (Lapin yo) ja erityisasiantuntija Helena Kangastie (Lapin AMK) yhdessä projektipäällikkö Sofia Karin (Lapin yo), projektikoordinaattori, erityisasiantuntija Jonna Löfin (Lapin AMK), suunnittelija Pauliina Koskelan (Lapin yo) ja tutkija-kehittäjä Sanna Hyvärisen (Lapin yo) kanssa.

Ennen kaikkea Lapin korkeakouluissa annettavan ohjauksen kehittäminen on yhteinen prosessi: Mukaan toivotetaan tervetulleeksi kaikki opetuksen ja ohjauksen parissa työskentelevät, opiskelijat ja sidosryhmien edustajat.

Korkeakoulujen ohjaus- ja opetushenkilöstölle tarkoitetut työpajat alkavat helmikuussa 2020. Ensimmäiset kolme työpajaa aloittavat hankkeen kehittämisprosessin vahvuusperustaiseen ohjausajatteluun perehtymisellä (ke 12.2.), kehittämistarpeiden määrittelyllä (to 20.2.) ja moninaisten kehittämisideoiden muotoilulla (to 19.3.). Kevääseen 2021 jatkuvissa työpajoissa osallistujat tuottavat tietoa, testaavat uusia toimintatapoja ja jakavat osaamistaan ja ideoitaan niin toisilleen kuin hankkeen asiantuntijoille ja koordinaattoreille. Kaikki osallistujat ovat mukana kehittämässä paitsi henkilöstön vahvuusperustaiseen tulevaisuusohjaukseen liittyviä taitoja ja työvälineitä, myös organisaatiotason toimintamalleja.

Koska ohjauksen kehittämisen lähestymistapa on läpileikkaava, on tavoitteena myös tehdä näkyväksi sitä moninaista ohjaustyötä, jota korkeakoulujen henkilökunta jo tekee osana opetustehtäviään. VAHTO-hankeanke tarjoaa opetus- ja ohjaushenkilöstölle mahdollisuuden sekä kehittää ohjausosaamistaan, että tunnistaa omia vahvuuksiaan ohjauksen antajina. Lisäksi yhteistyöllä korkeakoulujen henkilöstön kanssa tuotetaan ohjausmalli koko Lapin korkeakoulujen käyttöön, ja vahvistetaan ohjauskäytäntöjä niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.

 

Ajantasaista tietoa VAHTO-hankkeen aikatauluista ja ilmoittautumisesta työpajoihin löydät:

www.facebook.com/vahvuusperustainen

Hankkeen kotisivut: www.ulapland.fi/vahto

 

Kysymyksiin vastaavat

 

Projektipäällikkö Sofia Kari

sofia.kari(at)ulapland.fi

040 484 4268

 

Projektikoordinaattori Jonna Löf

jonna.lof(at)lapinamk.fi

040 708 0724

Lapin korkeakoulukonserni logo Korkeammalle
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK